CATEGORIES

GENERAL

เครื่องวัดความชื้น จาก PICO

เชื่อมั่นในคุณภาพกับ PICO

ในสายงานผลิต การทำอุตสาหกรรมหรือการทดลองใดๆ ในงานวิจัยที่จำเป็นต้องใช้ห้องแล็บหรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือมากมาย…

Read More
ขายรถไฟฟ้าชมวิว

3 เส้นทางขับรถชมวิวที่สวยที่สุดในต่างประเทศ

เยอรมันนีนั้นเต็มไปด้วยเส้นทางชิมไวน์มากมายนับไม่ถ้วน แต่เส้นทางยอดนิยมและเก่าแก่ที่สุดก็คือเส้นทางชิมไวน์แห่งแม่น้ำโมเซลล์ (Moselle)…

Read More
1 2 3

CATEGORIES

LITERATURE

นิทานพื้นบ้านอีสาน-ปู่ตั๋วหลาน

7 ยุคทองของวรรณกรรมไทย

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นของงานวรรณกรรม …

Read More
1 2

CATEGORIES

LIFESTYLE

การแต่งกายในประเพณีไทย

ความเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งกายในประเพณีไทย

การแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายนั้นหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการห่อหุ้มร่างกาย โดยการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งสมัยแรกเริ่มที่ยังไม่มีวัฒนธรรมใดใดเข้ามาเลยมนุษย์เรานั้นใช้สิ่งของที่มีตามธรรมชาติมาเป็นเครื่องแต่งกาย…

Read More
แฟชั่นในประเทศไทย

การแต่งกายของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

การแต่งกายถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองนั้นก็มีการแต่งกายที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นกัน โดยในแต่ละยุคนั้นก็ย่อมมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ต่างกัน…

Read More
1 2 3 4 5

CATEGORIES

INSURANCE

No post found!