การแต่งกายถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองนั้นก็มีการแต่งกายที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นกัน โดยในแต่ละยุคนั้นก็ย่อมมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ต่างกัน จึงไม่แปลกที่แต่ละยุคของไทยมีการแต่งกายที่ต่างกัน โดยการแต่งกายของไทยนั้นก็ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงการแต่งกายของคนไทยในแต่ละยุคกันว่าแต่ละยุคนั้นมีการแต่งกายกันอย่างไรบ้าง

การแต่งกายของคนไทยในแต่ละยุคสมัย

มาดูกันว่าในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบันนั้นคนไทยมีการแต่งกายอย่างไรกันบ้าง และมีความเปลี่ยนไปจากเดิมยังไง

  • มาเริ่มกันที่ยุคแรก ๆ นั่นคือยุคเชียงแสนซึ่งถือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย โดยในยุคนี้หญิงชาวไทยจะนุ่งซิ่นและมีการทอผ้าเพื่อมาประดับดา ส่วนทรงผมก็จะเป็นการเกล้าสูง สวมเครื่องประดับศีรษะมีรัดเกล้า ส่วนของการแต่งกายชายไทยในยุคนั้นก็จะนุ่งผ้าสองชายจับจีบลงมาเกือบถึงข้อเท้าและไม่สวมเสื้อ โดยทรงผมจะเป็นทรงสูงและสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ
  • ยุคต่อมาเป็นยุคสุโขทัย โดยในการแต่งกายยุคนี้ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าถุงยาวกรอมถึงข้อเท้าส่วนทรงผมก็จะทำผมยาวเกล้ามวยบนศีรษะ มีพวงดอกไม้หรือพวงมาลัยสวมรอบมวย ส่วนการแต่งกายของผู้ชายจะนุ่งกางเกงครึ่งน่อง แล้วนุ่งผ้าถกเขมรหรือหยักรั้งทับกางเกงอีกที ส่วนทรงผมนั้นจะไว้ผมยาวมุ่นมวยไว้กลางศีรษะ
  • ยุคต่อมาเป็นยุคอยุธยา ในยุคนี้การแต่งกายจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลักนั่นคือ ช่วงต้นยุคและช่วงยุคหลัง ในช่วงยุคต้นนั้นจะแต่งกายไม่ต่างจากสมัยสุโชขทัยมากนัก แต่ในช่วงหลังผู้หญิงจะนิยมห่มสไบ บางคนก็สวมเสื้อกับนุ่งโจงกระเบน ทรงผมก็จะเป็นการเกล้ามวย ส่วนผู้ชายนั้นก็จะนิยมไว้ผมทรงมหาดไทย ส่วนการแต่งกายก็จะนุ่งโจงกระเบนแต่ไม่นิยมใส่เสื้อ  
  • ยุคต่อมาเป็นยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ในยุคนี้ก็ยังคงได้รับอิทิพลจากสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้การแต่งกายนั้นไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยา จนมาในช่วงของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ที่ได้มีการติดต่อกับต่างประเทศอย่างประเทศตะวันตกมากขึ้น จึงทำให้ในยุคนี้ได้รับวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวตะวันตกเข้ามา ทำให้การแต่งกายของผู้ชายในยุคนี้เริ่มใส่เสื้อและสวมรองเท้า ส่วนการแต่งกายของผู้หญิงนั้นก็จะมีการเริ่มใส่เสื้อแขนกระบอก และมีการแต่งกายแบบยุโรปมากขึ้น
  • ยุคต่อมาเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากหลังสงครามโลกไทยเราได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้น ทำให้คนในยุคนี้มีการแต่งกายที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาก โดยเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการสวมหมวก สวมรองเท้าและสวมเสื้อเวลาออกไปข้างนอกอย่างเห็นได้ชัด
  • ยุคต่อมาเป็นยุคปัจจุบัน ซึ่งในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นยุคที่สามารถแต่งตัวได้อย่างอิสระเสรี มีการรับเอาวัฒนธรรมประเทศต่าง ๆ เข้ามามากมาย ทำให้ผู้คนในยุคนี้สามารถแต่งกายได้ตามใจชอบ จึงทำให้ปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นแฟชั่นการแต่งกายมากมายในประเทศไทยเรา

เห็นได้ว่าในแต่ละยุคสมัยนั้นคนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ได้รับมา ซึ่งหากเรายึดแต่วัฒนธรรมดั้งเดิมอาจจะทำให้ตอนนี้เรายังนุ่งซิ่นอยู่ก็เป็นได้