การแต่งกายของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

การแต่งกายถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองนั้นก็มีการแต่งกายที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นกัน โดยในแต่ละยุคนั้นก็ย่อมมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ต่างกัน จึงไม่แปลกที่แต่ละยุคของไทยมีการแต่งกายที่ต่างกัน โดยการแต่งกายของไทยนั้นก็ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงการแต่งกายของคนไทยในแต่ละยุคกันว่าแต่ละยุคนั้นมีการแต่งกายกันอย่างไรบ้าง การแต่งกายของคนไทยในแต่ละยุคสมัย มาดูกันว่าในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบันนั้นคนไทยมีการแต่งกายอย่างไรกันบ้าง และมีความเปลี่ยนไปจากเดิมยังไง มาเริ่มกันที่ยุคแรก ๆ นั่นคือยุคเชียงแสนซึ่งถือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย โดยในยุคนี้หญิงชาวไทยจะนุ่งซิ่นและมีการทอผ้าเพื่อมาประดับดา ส่วนทรงผมก็จะเป็นการเกล้าสูง สวมเครื่องประดับศีรษะมีรัดเกล้า ส่วนของการแต่งกายชายไทยในยุคนั้นก็จะนุ่งผ้าสองชายจับจีบลงมาเกือบถึงข้อเท้าและไม่สวมเสื้อ โดยทรงผมจะเป็นทรงสูงและสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ยุคต่อมาเป็นยุคสุโขทัย […]