ในสายงานผลิต การทำอุตสาหกรรมหรือการทดลองใดๆ ในงานวิจัยที่จำเป็นต้องใช้ห้องแล็บหรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือมากมาย เช่น เครื่องวัดความชื้น นั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือคุณภาพของเครื่องมือเพื่อความแม่นยำในการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลที่จะได้มาก็ต่อเมื่อเครื่องมือที่ใช้นั้นได้คุณภาพ มีการรับรองมาตรฐานที่ดีและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเสมอ อย่างที่ PICO ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยในงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่ต้องใช้เครื่องมือมาโดยตลอด

ที่ PICO กับแนวคิด “เรามุ่งมั่นให้คุณได้รับประสบการณ์อันดีเลิศและเชื่อมั่นใน PICO’ s solution” คือหัวใจที่ทำเพื่อคุณภาพและการออกแบบเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม PICO คือบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายที่ให้ความน่าเชื่อถือและได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้มาอย่างยาวนาน โดยบริษัท PICO ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2524 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่าสี่สิบปี ซึ่งประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเพราะเหตุใดต้องเลือก PICO ในการจัดซื้อเครื่องมือหรือเครื่องวัดความชื้นในการผลิตและอุตสาหกรรม เพราะความน่าเชื่อถือที่ยืนยันโดยการทำธุรกิจด้านนี้มานาน บ่งบอกความเชี่ยวชาญและคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม มีการบริการที่ดีและพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ

เครื่องวัดความชื้น จาก PICO

ซึ่งนอกจากประวัติที่สามารถเชื่อถือได้ของ PICO บริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมนี้ยังมีข้อดีที่ทำให้อยากแนะนำอีกคือแนวคิดขององค์ดรที่มองประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการให้คุณภาพสูงสุดของสินค้าเป็นหลัก ด้วยค่านิยมประจำองค์กรหลายข้อได้แก่ มีใจบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและสังคม ทำงานเป็นทีมและข้อสุดท้ายคือความเป็นมืออาชีพ ซึ่งรวมกันเป็นความไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการในงานอุตสาหกรรมของลูกค้า นอกจากนี้ สินค้าที่น่าสนใจของ PICO ยังมีอยู่อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มธุรกิจ เครื่องวัดความชื้น จาก PICO ในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และกลุ่มธุรกิจเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนผ่านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการการันตีคุณภาพมาโดยตลอด ด้วยความครบครันของสินค้าและความน่าเชื่อถือจากการทำธุรกิจด้านเครื่องมืองานอุตสาหกรรมมามากมาย ทำให้ PICO เป็นบริษัทชั้นนำของงานอุตสาหกรรม หากคุณสนใจเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมแล้ว ไว้วางใจให้ PICO เป็นผู้ช่วยของโรงงานของคุณ